Hulp nodig ? Bel ons:+32 2 503 40 40

ManagementOpleidingen

Management Training catalog display

 

Nieuw

Geslaagde overgang naar telewerk

Evenwichtig werk « in alle soepelheid en nauwgezetheid » om een stijgende professionele tevredenheid te ontwikkelen.
Wat is telewerken en welke zijn de taken en activiteiten die ik beter zal kunnen uitvoeren met teleworking ? Welke zijn de voordelen ? En wat aangaande andere taken, activiteiten en onverwachte situaties ? In samenwerking met Teampower.

Nieuw

Leidinggeven op afstand

Het kader van werken op afstand, dat éénieder wordt geacht te eerbiedigen, kennen en kunnen overbrengen.
De evolutie van het bedrijfsleven leidt tot nieuwe management praktijken wanneer teams geografisch verspreid zijn. Lang niet alle werknemers zijn dagelijks op de werkplaats aanwezig. Hierdoor worden we verplicht om te communiceren met behulp van nieuwe technologieën.
Leidinggeven op afstand vereist aanpassingen op zowel organisatorisch alsook op communicatief vlak. Het wordt een grote uitdaging om een team te blijven, de cohesie te behouden en op een goede manier te communiceren. Deze opleiding biedt u, als leidinggevende, de juiste tools om deze uitdaging aan te gaan. In samenwerking met Teampower.

Nieuw

De mens in de digitale transformatie

We maken momenteel een onvoorspelbare en turbulente periode door met veel veranderingen waar we niet altijd goed op voorbereid zijn. Digitaal werken wordt de manier van leven voor alle generaties, hoe kunnen we iedereen hierop voorbereiden? In samenwerking met Teampower.

Nieuw

Digitale overgang, drijvende kracht achter verandering

Deze opleiding zal u in staat stellen om de transformatie van een organisatie beter te ondersteunen
naar de digitale onderneming. U ontdekt de nieuwe digitale tools die de
verandering versnellen en de lijnen tussen IT, HR en Business verleggen. U zult ook zien hoe
het beheersen van de menselijke impact van deze veranderingen essentieel is voor het succes van uw
projecten.

Nieuw

Manager: uw team steunen in een crisissituatie

Het doel van deze opleiding is u in staat te stellen de instrumenten en het gepaste
gedrag om elke fase van een crisis- en onzekerheidssituatie doeltreffend en
humaan te beheersen. U leert ook crisissituaties te voorkomen en erop te anticiperen door
bedreigingen en risico's in te schatten.

Nieuw

Collaborative work, new practices in the digital age

This overview course will enable you to understand the challenges of collaborative work
at all levels of the company. It will give you a precise vision of the uses, methods and
technological solutions that can be envisaged in terms of collaboration, as well as their
implementation in the Information System.